Cara-Cara Pemilikan

Klik butang ‘BELI SEKARANG’

Pilih hartanah yang digemari dari penyenaraian di laman web Tawaran Hartanah Atas Talian Gamuda Land

Chat dengan sebarang Rakan Hubungan kami yang mesra untuk membuat tempahan

Tempatkan wang pendahuluan dengan kami

Nikmati 100% pulangan tunai (Sehingga RM5,000)

TERMA & SYARAT

 • Tawaran adalah sah untuk sebarang pembelian hartanah Gamuda Land yang dibuat dengan kad kredit dan / atau debit Citi yang sah yang dikeluarkan di Malaysia.
 • Tawaran adalah sah untuk sebarang projek/perbandaran Gamuda Land terpilih dari 1 Februari hingga 31 Disember 2021.
 • Satu (1) unit adalah layak untuk satu (1) tawaran ganjaran, dan tidak boleh digabungkan dengan sebarang tawaran khas yang lain, tawaran promosi atau belian terbaik. Tawaran tambahan ini adalah atas budi bicara pengurus projek/perbandaran berkenaan.
 • Setiap tawaran ganjaran yang ditebus adalah sah untuk kegunaan sekali sahaja. Pembeli berulang boleh menebus lebih daripada 1 tawaran ganjaran, selagi setiap tawaran ganjaran itu digunakan ke atas satu (1) hartanah sahaja.
 • Lanjutan masa dan/atau utilisasi tawaran ganjaran selepas tempoh kempen akan bersandarkan kepada budi bicara Gamuda Land dan Citibank.
 • Pemilihan unit yang tidak disenaraikan di Tawaran Hartanah Atas Talian Gamuda Land akan bersandarkan kepada budi bicara Gamuda Land dan Citibank.
 • Gamuda Land dan Citibank berhak untuk mengubah, membatal, menamat atau menggantung promosi ini pada mana-mana bahagian dari situ atau mana-mana bahagian daripada aplikasi terma & syarat dari semasa ke semasa, dengan atau tanpa sebarang notis awal.
SKIM PULANGAN TUNAI
 • Sebarang pembelian hartanah Gamuda Land secara atas talian melalui kad Citi akan berhak untuk mendapat pulangan tunai 100% sehingga RM5000 per unit yang dibiayai oleh Gamuda Land dari yuran tempahan/pendahuluan yang dibayar oleh pembeli.
 • Sebagai contoh:
  • Pelanggan A membayar RM1000 wang tempahan/pendahuluan untuk satu unit hartanah, Gamuda Land akan membayar balik RM1000 selepas SPA ditandatangani.
  • Pelanggan B membayar RM5000 wang tempahan/pendahuluan untuk satu unit hartanah, Gamuda Land akan membayar balik RM5000 selepas SPA ditandatangani.
 • Pengembalian wang tunai 100% akan dikreditkan ke dalam akaun bank pembeli.
 • Amaun yang akan dibayar akan dikreditkan dalam tempoh 60 hari dari tarikh SPA ditandatangani.