Cara-Cara Pemilikan

Klik butang ‘BELI SEKARANG’

Pilih hartanah yang digemari dari penyenaraian di laman web Tawaran Hartanah Atas Talian Gamuda Land

Chat dengan sebarang Rakan Hubungan kami yang mesra untuk membuat tempahan

Tempatkan wang pendahuluan dengan kami

Nikmati 100% pulangan tunai (Sehingga RM5,000)

TERMA & SYARAT

 • Sebarang pembelian hartanah Gamuda Land secara atas talian akan berhak menikmati promosi kolaborasi ini.
 • Promosi adalah sah untuk sebarang projek/perbandaran Gamuda Land dari 17 April 2020 – 31 Julai 2020.
 • Satu (1) unit adalah layak untuk satu (1) tawaran ganjaran, dan tidak boleh digabungkan dengan sebarang tawaran khas yang lain, tawaran promosi atau belian terbaik. Tawaran tambahan ini adalah atas budi bicara pengurus projek/perbandaran berkenaan.
 • Setiap tawaran ganjaran yang ditebus adalah sah untuk kegunaan sekali sahaja. Pembeli berulang boleh menebus lebih daripada 1 tawaran ganjaran, selagi setiap tawaran ganjaran itu digunakan ke atas satu (1) unit sahaja.
 • Lanjutan masa dan/atau utilisasi tawaran ganjaran selepas tempoh kempen akan bersandarkan kepada budi bicara Gamuda Land dan Citibank.
 • Pemilihan unit yang tidak disenaraikan di Tawaran Hartanah Atas Talian Gamuda Land 2020 akan bersandarkan kepada budi bicara Gamuda Land dan pengurus projek/perbandaran berkenaan.
 • Gamuda Land dan Citibank berhak untuk mengubah, membatal, menamat atau menggantung promosi ini pada mana-mana bahagian dari situ atau mana-mana bahagian daripada aplikasi terma & syarat dari semasa ke semasa, dengan atau tanpa sebarang notis awal.
SKIM PULANGAN TUNAI
 • Sebarang pembelian hartanah Gamuda Land secara atas talian melalui kad Citi akan berhak untuk mendapat pulangan tunai 100% sehingga RM5000 per unit yang dibiayai oleh Gamuda Land dari yuran tempahan/pendahuluan yang dibayar oleh pembeli.
 • Sebagai contoh:
  • Pelanggan A membayar RM1000 wang tempahan/pendahuluan untuk satu unit hartanah, Gamuda Land akan memulangkan RM1000 selepas SPA ditandatangani.
  • Pelanggan B membayar RM5000 wang tempahan/pendahuluan untuk satu unit hartanah, Gamuda Land akan memulangkan RM5000 selepas SPA ditandatangani.
 • Pembayaran pulangan tunai 100% itu akan dibayar melalui cek, yang akan dapat dipungut di galeri jualan yang berkenaan di mana SPA pembeli itu ditandatangani.
 • Sebagai contoh:
  • 100% cash back = any purpose of own use (including paying subsequent progress payment)
 • The payable cheque and is to be given within 14 days from the date of the SPA is signed.